Monaco StyleStriving for Perfection

Тел:+359/ 888 723 789 Ел. поща: monacostyle@mail.bg

Началото

Фирма ЕМ СИ ЕС ДЖИ е създадена през 2013 г. от специалисти с дългогодишен опит в строителството и благодарение на финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по проект BG051PO001-1.2.03 “Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност–Kомпонент II”.

 

Нашите цели

Дружеството си е поставило за основна цел да се утвърди като качествен и надежден партнъор на българския и международен пазар в сферата на:

  • строително-монтажната и ремонтна дейност
  • проектиране и дизайн
  • производство на дограми
  • озеленяване и външно оформление
  • вътрешен и международен превоз на товари
  • външна и вътрешна търговия
  • предоставяне на консултантски, информационни и други услуги